ARR - Agentura pro regionální rozvoj Aktivně pro rovné šance

Aktivně pro rovné šance

Projekt „Aktivně pro rovné šance“ byl vytvořen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (reg. číslo CZ.1.04/3.4.04/88.00294).

Agentura pro regionální rozvoj, a.s., ve spolupráci s Podnikatelským inkubátorem VŠB-TU Ostrava a Eko-info centrem Ostrava vytvořila e-learningový kurz o rovných příležitostech a 2 webináře, které bezplatně mohou využívat účastníci workshopů k zahájení podnikání.

E-learningový kurz Rovné příležitosti

Tento kurz je věnován genderové problematice a obecně problematice rovných příležitostí v zaměstnání i v rodině. V jeho osmi modulech se seznámíte se všemi základními aspekty tohoto problému, který je u nás, bohužel, stále ještě velmi aktuální.

Webinář 1 - Rovné příležitosti

Webinář „Rovné příležitosti“ je čtyřmi částmi, které představují čtyři workshopy projektu Aktivně pro rovné šance a zachycují některé jeho podstatné momenty. Jedná se workshopy Rovné příležitosti v podnikání, Krok za krokem k úspěchu I, II a Ekonomika, daně, účetnictví.

Webinář 2 - Zahájení podnikání

Webinář „Zahájení podnikání“ je tvořen rovněž čtyřmi částmi, které představují zbývající z celkových osmi workshopů projektu Aktivně pro rovné šance a stejně jako v předchozím případě zachycují některé jeho podstatné momenty. Jedná se workshopy Trhy a zákazníci, Marketing, analýza trhu, Business plán a Markrtingová strategie.

Tento portál obsahuje následující sekce:

Webináře

Pod touto záložkou je k dispozici přehled modulů, které jsou Vám k dispozici. Po výběru konkrétního modulu se klikem na jeho ikonu nebo název dostanete do sekce „Anotace a spuštění“.

Anotace a spuštění

V této sekci je uvedena stručná anotace modulu a současně je vidět, které další záložky k tomuto modulu jsou aktivní a obsahují další informace. Vlastní modul se pak spouští klikem „spustit kurz“ nebo na červené tlačítko s bílou šipkou na okraji stránky.

Shrnutí

Tato sekce zobrazuje stránku se stručným shrnutím obsahu modulu. Je aktivní v případě, že k modulu bylo jeho shrnutí vytvořeno a vloženo.

Pojmy

Tato sekce zobrazuje stránku s použitými pojmy, které se k obsahu modulu vztahují. Je aktivní v případě, že k modulu byly pojmy vytvořeny a vloženy.

Legislativa

Na této stránce jsou uvedeny odkazy, které vedou na webové stránky, obsahující legislativu, která se vztahuje k problematice rovných příležitostí a související tématiky.

Diskuze

Prostor pro vzájemnou diskusi a případnou komunikaci s tutory daného vzdělávacího modulu. Diskutovat mohou uživatelé v rámci své studijní skupiny mezi sebou navzájem nebo s tutorem, případně mezi všemi v rámci konkrétního modulu.

Přílohy

Tato část slouží jako úložiště příloh ke každému modulu. Přílohy si mohou uživatelé stáhnout podle potřeby a stupně svého oprávnění (záložka je přístupná pouze tehdy, obsahuje-li vložené přílohy).